gra symulacyjna „Zysk”

autor fotki: HikingArtist.com
Chcę się z Wami podzielić grą symulacyjną, którą zaprojektowałem dwa lata tamu w odpowiedzi na potrzebę wzmocnienia współpracy i wspólnego zorientowania na cel w dużym zespole prawników. Grę oparłem na logice pewnego badania psychologicznego. Niestety nie pamiętam już o jaki eksperyment chodziło, a wujek “google” niestety nie pomógł. Jeśli wiecie o jakie badanie chodzi, proszę o informację w komentarzach lub na maila.
Gra “Zysk” jest nastawiona wspólną realizację celów wszystkich zaangażowanych stron (włącznie z bankiem), lecz kontekst i przestrzeń ćwiczenia instaluje pozorne konflikte pomiędzy wszystkimi stronami. Od sprytu, zdolności społecznych i inteligencji emocjonalnej uczestników zależy czy uda im się zrealizować cel gry.
Poniższą tabelę wraz ze wzorem i objaśnieniami do niego przekaż każdemu z zespołów, które będą brały udział w grze.

runda
Kwota po podziale na miejscowość
Suma do podziału na miejscowości
Saldo banku
Suma przed podziałem między bankiem a miejscowościami
1
2
Narzędzie do motywowania dla najbogatszej z miejscowości
3
4
5
6
Narzędzie do motywowania dla reszty miejscowości
7
8
Wzór na Zysk:
[(Sskł x2) + sb] / 4 = Sdp
Pozostała po podzieleniu na 4 pula, zawsze trafia na saldo banku, to samo dzieje się z resztą po przecinku.
Objaśnienia skrótów:
Sskł – Suma składek miejscowości
sb – saldo banku
Sdp – Suma do podziału między miasteczka
  
Celem gry jest wypracowanie jak największego zysku dla swoich miasteczek.
1. Połącz uczestników w cztery zespoły. Niech każda z grup usiądzie osobno, tak aby nie mogła ze sobą komunikować.
2. Każdy z zespołów odgrywa radę jednego z miasteczek: „Dobrowoli”, „Rywanowa”, „Zawady” i „Ostrożnicy”.
3. Bank zaproponował tym miasteczkom możliwość zainwestowania dowolnej kwoty, która będzie pomnażana zgodnie ze wzorem widocznym na kartce powyżej. Warunkiem jest jednak, że wszystkie miasteczka muszą składać się na pulę do inwestowania (minimalna składka wynosi 1).
4. Każda grupa zaczyna z kwotą 50 złotych monet.
5. Gra będzie trwała 8 rund
6. W czasie gry „Arbiter” (trener) dwukrotnie zmodyfikuje zasady (nie mów na początku gry o jakie zmiany chodzi, tę informację przekaż dopiero w rundzie 2, a potem 6 gdy ujawnisz “narzędzie do motywowania”).
7. Każdy z zespołów wyznacza „Negocjatora” oraz „Posła”.
8. „Poseł” jest odpowiedzialny za dostarczenie kartki z kwotą wnoszonej inwestycji do Arbitra (trenera).
9. „Negocjator” jest odpowiedzialny za ustalenia z przedstawicielami innych drużyn w rundzie 2 i 6. W pozostałych rundach, drużyny nie mają możliwości negocjowania. Czas na negocjacje wynosi 3 minuty.
Narzędzie do motywowania: W rundzie drugiej, najbogatsza miejscowość otrzymuje możliwość aby jednej z konkurencyjnych drużyn odebrać połowę ich budżetu w każdej kolejnej rundzie. W rundzie 6 tą możliwość otrzymują wszystkie miasteczka.
Wyjaśnienie do „Pozostała po podzieleniu na 4 pula, zawsze trafia na saldo banku, to samo dzieje się z resztą po przecinku.” Przykład:  Jeżeli suma składek wyniosła 80, wtedy 20 złotych monet zostaje podzielonych pomiędzy miasteczka, a reszta trafia do banku. A wiec każde z miasteczek otrzymuje 5 złotych monet, a do banku trafia 60.
Omówienie (pomocne pytania):
Cel ćwiczenia:
– Czy udało Wam się osiągnąć cel gry?
– Co było celem gry?
– Które elementy były łatwe? Dlaczego akurat te?
– Na jakie trudności natrafiliście podczas gry?
– Jak je rozwiązaliście?
Odczucia uczestników podczas gry:
– Jak się czuliście podczas gry?
– Dlaczego czuliście się dobrze/źle podczas gry?
– Jakie emocje zostały uwypuklone podczas gry?
Strategie stosowane podczas gry:
– Czy dochodziło do konfliktów?
– Jak je rozwiązywaliście?
– Jak zachowywali się Wasi koledzy gdy pojawiała się różnica zdań?
– Co pomagało/przeszkadzało?
– Co można było zrobić inaczej?
– Jak współpracował zespół?
Przeniesienie zasad ćwiczenia na pracę:
– Jak można przenieść zachowania/strategie zaobserwowane w grze na codzienną pracę?
– Co możecie od razu zmienić/zastosować w pracy/życiu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *