burza mózgów – metodyka

autor fotki: timsamoff

Często słyszę określenie “burza mózgów” w odniesieniu do jakiejkolwiek formy dyskusji. Wydawałoby się, że metoda jest już bardzo dobrze znana wszystkim. Jednak za każdym razem gdy uczę metod warsztatowych co najmniej połowa grupy nie ma pojęcia, że “burza mózgów” to wystandaryzowane narzędzie kreatywnego myślenia kolektywnego. 

Jedną z najczęściej stosowanych form burzy mózgów jest aktywność grupowa; lider grupy zapisuje na tablicy wszystkie pomysły stworzone podczas sesji. Członkowie grupy zachęcani są do zgłaszania na gorąco swoich pomysłów dotyczących danego problemu. Celem takiej sesji jest stworzenie jak największej liczby pomysłów – im bardziej niesamowite tym lepiej. Pomysły te nigdy nie podlegają ocenie w czasie ich zgłaszania. Przyjęcie zasady odroczonego wartościowania stanowi najważniejsze założenie metody „burzy mózgów”. Wyłączenie wszelkiej krytyki podczas sesji pomysłowości sprzyja wywołaniu reakcji łańcuchowej w zgłaszaniu idei rozwiązania. Człowiek może sformułować prawie dwukrotnie więcej dobrych pomysłów, jeżeli ich ocena będzie dokonywana po zakończeniu sesji. Powinno się zgłaszać wszystkie pomysły, które przychodzą do głowy. Im bardziej fantastyczny pomysł, tym większa szansa wyjścia poza ramy schematycznego myślenia.  Uczestnicy sesji widzą zapisane pomysły innych osób i mogą rozwijać je w formie nowych przemyśleń lub tworzyć nowe kombinacje.

Pytania Osborna: koncentrują się na zmianie poszczególnych atrybutów badanego obiektu (pomysłu). Pytania te dotyczą: nowego zastosowania obiektu, przystosowania do nowej funkcji, zmodyfikowania, np. powiększania, zmniejszania, wprowadzania nowych elementów, zestawiania, łączenia.

Zastosować inaczej?
Zmodyfikować?
Zmniejszyć?
Przerysować?
Zastąpić?
Przegrupować?
Odwrócić?
Połączyć?
Podzielić?
Zaadaptować?
Powiększyć?
Zastąpić?
Co można odjąć?
Więcej czasu?
Większa częstotliwość?
Wyższa opłata?
Czy można to uczynić bardziej zwartym?
Czy da się zminiaturyzować?
Czy można zmniejszyć straty?
Czy można skrócić długość?
Dodać, uzupełnić, zwielokrotnić?
Więcej składników lub procesów?
Uczynić przesadnym?
Jak można ulepszyć to co istnieje?
Co można skopiować?
Zasymilować?
Jakie zjawisko lub przedmioty są do tego podobne?
Jakie składniki użyć?


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *