Monthly Archives: Kwiecień 2010

uzupełnienie do holistycznego spojrzenia na firmę

Wczoraj mieliście okazję zapoznać się z metodą systemowej analizy grupy. Nie wyjaśniłem jednak co leży u podstaw tej filozofii. Słowo system pochodzi od greckiego systema i oznacza złożoną rzecz. Można więc powiedzieć, że system to uporządkowana kompozycja elementów, tworząca spójną całość. Podstawową cechą tej całości jest fakt, że nie jest ona zwykłą sumą jej części. Grupa ludzi pracująca ze sobą tworzy system, a więc zachowania poszczególnych osób będą odzwierciedlać mechanizmy i relacje jakie zachodzą w systemie. Można więc wywnioskować, że zmieniając zachowanie kilku osób otrzymamy trwałą zmianę w systemie.


Z tą filozofią wiążą się dwie zasady funkcjonowania systemu:

  • Ekwipotencjalność oznacza, że przyczyny wywodzące się z tego samego źródła mogą powodować różne skutki. Tak więc, trudności w negocjacjach z jednym klientem mogą powodować wzrost napięcia w całym zespole, pogorszenie współpracy, eskalacja konfliktów, spadek wydajności pracy. Przejście szkolenia z zakresu negocjacji, może wpłynąć nie tylko na relacje z klientem ale również na sposób komunikacji ze współpracownikami, wzrost asertywności wobec przełożonych, a nawet poprawę funkcjonowania związku małżeńskiego.
  • Ekwifinalność zakłada, że wychodząc z różnych źródeł można dojść do tych samych rezultatów. Każdy członek zespołu ma obserwacje i poglądy, oraz hipotezy skutecznych rozwiązań. Niezbędne są informacje od każdego członka zespołu, jego spostrzeżenia, indywidualny odbiór sytuacji, specyficzne predyspozycje osobowościowe. Różne spojrzenia pomagają precyzyjniej określić problem i zastosować skuteczne rozwiązania. Przykładem niech będzie dział handlowy w którym pracownicy mają dowolność w sposobie nawiązywania kontaktu z klientem. Część osób korzysta z telefonu, niektórzy preferują mail, a jeszcze inni wsiadają w samochód i jadą na rozmowę face to face. Wszyscy mają zadowalające wyniki. Gdy kazano całemu zespołowi korzystać tylko z telefonu jako narzędzia pierwszego kontaktu, dwie trzecie zespołu okazało się nierentownym.

W filozofii holistycznego patrzenia na firmę nie ma złotych reguł ani uniwersalnych metod. To system sam musi wypracować swoje najlepsze rozwiązania i procedury. Jako trenerzy czy managerowie, możemy jedynie pomóc je wygenerować. Popchnąć do zmiany na lepsze. Nigdy nie będziemy mieć jednak pewności jak ta zmiana będzie wyglądać.